fbpx

72. VEREM EĞİTİM VE PROPAGANDA HAFTASI

Verem (tüberküloz) hastalığı, “M. Tuberculosis” basili tarafından oluşturulan ve hava yolu ile bulaşan bakteriyel bir hastalıktır. Ülkemizde verem hastalığı ile alakalı halkın bilgilendirilmesi ve bu hastalığa karşı halkın bütün kesimlerinin dikkatinin çekilmesi hedefiyle her sene Ocak ayının ilk Pazar günü ile başlayan hafta Verem Eğitim ve Propaganda Haftası olarak belirlenmiştir. Bu sene de 07-13 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “71. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası” çerçevesinde yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.

Tüberküloz (TB), insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olmasına karşın halen tüm dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak önemini korumaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “Küresel Tüberküloz 2017 Raporu”na göre dünya çapında tüberküloz görülme sıklığı ve Tüberkülozdan ölüm sayıları düşmektedir. Ülkemizde de hastalığın görülme sıklığı her sene yaklaşık % 5-7 oranında azalmaktadır. Buna rağmen küresel tüberküloz yükü halen çok yüksektir. 2016 senesinde dünya çapında 10,4 milyon yeni vaka tespit edilmiştir. Türkiye genelinde 2005 senesinde verem savaşı dispanserlerine kayıtlı toplam tüberküloz vaka sayısı yaklaşık 20.262 iken, 2016 senesinde bu sayı 12.186’ ya düşmüştür.

Tüberküloz vakalarının özellikle de bulaştırıcılığı en çok olan yayma (+) akciğer tüberkülozu vakalarının (balgamında verem mikrobu tespit edilmiş vakaların) başarıyla tedavi edilmesi tüberküloz kontrolünde en önemli hususlardan biridir. Verem hastalığına yakalananların aileleri ve diğer temaslıları da Verem Savaşı Dispanserlerine davet edilerek kontrol edilmektedir. Bulaştırıcı olan hastaların yakın çevresindekilere koruyucu ilaç veriliyor olup hasta olduğu tespit edilenlere de tedavi başlanmaktadır.

Dünyada tüberküloz kontrolü için DSÖ tarafından küresel bir kontrol programı, ülkemizde ise aynı standartlarda ve paralelde bir Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı uygulanmaktadır. Ülkemizde başarı ile uyguladığımız “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında Bakanlığımız ulusal ve ülkelerarası kuruluşlarla işbirliği içinde tüberküloz kontrol hizmetlerini devam ettirmektedir. Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı yapmış olduğu çalışmalar “Tüberkülozsuz Bir Dünya” oluşturmak hedefiyle, Doğrudan Gözetimli Tedavi Stratejisi ve Stop Tüberküloz Stratejisi çerçevesinde kamunun yanında özel sektör, sivil toplum örgütleri ve gönüllü kuruluşlarla beraber yürütülmektedir.

Hastalığının teşhis ve tedavisi bedava dağıttığı olarak yapılmaktadır. Tüberküloz ve dirençli tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan birinci ve ikinci seçenek tüberküloz ilaçları, Bakanlığımızca temin edilerek bedava dağıttığı olarak hastalara verilmek üzere sağlık kuruluşlarına dağıtılmaktadır. Ülkemizde verem hastalarının tedavilerinin düzenli yürütülmesini sağlamak için hasta odaklı Doğrudan Gözetimli Tedavi uygulanmaktadır. Doğrudan Gözetimli Tedavi uygulamasında hasta tüm tedavi süresince ilaçlarının her dozunu bir görevlinin ya da sorumlunun gözetiminde içer ve bu durum kayıt altına alınarak tedavinin başarı ile sonuçlanması sağlanır.

Belirtileri genelde; halsizlik, iştahsızlık, kilogram kaybı, gece terlemesi; solunum sisiteminde öksürük, balgam, öksürük ile kan türkürme, göğüs-sırt ve yan ağrısı ve nefes darlığı; diğer organları tutan hastalık tuttuğu organa ait belirtiler verir( lenf büyümesi, idrarda kan, eklemde şişlik v.B)

Özetle;

Verem hava yoluyla bulaşan, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Toplumu veremden korumanın en etkili yolu verem hastalarının erken teşhisi ve başarılı tedavisidir; Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu bir kağıt mendille kapatınız. Kağıt mendiliniz yoksa ellerinize değil kolunuzun iç kısmına öksürün veya hapşırın.

Verem hastalığının belirtilerini hissettiğinizde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

Hastalandığınızda düzenli ilaç kullanımı ile veremi durdurabilir ve sevdiklerinize bulaşmasını önleyebilirsiniz.

Verem hastalığının tedavisinde tam başarı için, ilaçlarınızı Doğrudan Gözetimli Tedavi ile kullanınız.

Doğumdan sonra 2 ayını dolduran bebeğinize verem aşısını kesinlikle yaptırın.

“Hedefimiz Veremsiz Bir Türkiye”

Uzm.Dr.Serhat KORKMAZ

Sağlık Müdürü

%d blogcu bunu beğendi: